قرطاول دوستی

شناخت و بررسي علل پيدايش روستا

در پيدايش روستاها عوامل طبيعي و عوامل انساني موثر بوده و هر يك از آنها به عوامل فرعي تقسيم مي شوند.

در اين روستا عوامل طبيعي از جمله آب و خاك كافي و مناسب دلايلي براي پيدايش روستا بوده اند. همچنين وجودرودخانه مغانجيق چاي در نزديكي روستا عامل مهم ديگر است. اين رودخانه از رودخانه هاي دائمي بوده و در فصول كشاورزي يكي از منابع مهم تامين آب كشاورزي روستاهاي حوزه نفوذ وخود روستاي قرطاول مي باشد.
+ نوشته شده در  جمعه چهارم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:0  توسط سجاد دوستی قرطاول  |